Niebiesko biała...

Niebiesko biała
Nasza dRużyna
To ChoRzowski Ruch
Dla nas niczym Bóg

 My jesteśmy tu
Tu się bawi Ruch
Głośny doping jest
My kochamy Cię

Lolololooo....!