Więc wstań....

Więc wstań, do góry głowę wznieś,
śpiewaj naszą pieśń, śpiewaj naszą pieśń,
HKS, HKS, HKS!
Lololololololo...