Wielka, Wielka, Wielka...

śpiewane na strony

Wielka, Wielka, Wielka

- Niebieska ERKA