To my Chopcy ze Ślonska...

To my chłopcy ze Śląska!
Zna nas cała Polska!
Za Ruch, za HKS!
Pójdziemy aż po życia kres!